مديريت صنايع تکساز سبلان با بيش از ربع قرن تجريه در زمينه ساخت تجهيزات ذيل با بهره گيری از دانش روز و توان فني مهندسي و کارشناسي در زمينه مشاوره، طراحي، ساخت و اجرا و دارای کد اقتصادی و مجوز صنايع استان تهران فعاليت چشمگيری دارد.

- تجهيزات آشپزخانه صنعتي شامل :
        پخت: اجاق‌هاي فردار، کباب پز، پلوپز، دمکن و هود.
        آماده سازی: ماشين آلات، ميزهای کار با رويه استيل و چوب.
        سيستم نگهداری: قفسه بندی انبار، چليک‌ها و سردخانه.
        سرو غذا: سلف سرويس.

- تجهيزات برودتي شامل يخچال‌های صنعتي، سردخانه در ظرفيت‌هاي مختلف، تونل انجماد، يخچال بانک خون، يخساز و سردخانه جسد.

- تجهيزات آزمايشگاهي شامل ميزبندی، قفسه بندی و هودهای آزمايشگاهي.

- قفسه بندی عمومي بيمارستاني مطابق با مشخصات فني شرکت خانه سازی ايران.

- تجهيزات فيزيوتراپي شامل هات پک يونيت، ويرپول، حمام پارافين، ساسپن و کولد پک.
 

 
 
 
 
Copyright 2004 Taksaz Sabalan Industrial Co. All Rights Reserved.
Best view in 1024*768 and Microsoft Internet Explorer 5.5 or higher. For more information please mail to info@TaksazSabalan.com